Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego

Fundusze Europejskie

Akademia Prawa

Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego

Zachęcamy wszystkie osoby (pracowników wymiaru sprawiedliwości z apelacji krakowskiej i katowickiej) o przesyłanie deklaracji udziału w szkoleniach
e-learning w ramach projektu.
W zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail do założenia konta, miejsca pracy (nazwa sądu) i nazwa zajmowanego stanowiska oraz telefonu do kontaktu.

Slider

Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego dla asystentów sędziów

Prawo gospodarcze dla sędziów
i asesorów orzekających
w sprawach karnych

Prawo rejestrowe
i rejestr zastawów. Praktyczne stosowanie
i problemy orzecznicze dla referendarzy

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dla sędziów
i asesorów orzekających w wydziałach cywilnych
i gospodarczych

Cel projektu

Celem projektu jest aktualizacja wysokospecjalistycznej wiedzy prawniczej i podniesienie kompetencji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego przedstawicieli kadry sądownictwa powszechnego, tj.:

 • Sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
 • Asesorów sądowych,
 • Referendarzy sądowych z sądów rejonowych i okręgowych,
 • Asystentów sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym z terenu apelacji krakowskiej i katowickiej w zakresie praktycznego stosowania prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rejestrowego i rejestru zastawów oraz prawa upadłościowego
  i restrukturyzacyjnego.

 

Tematyka szkoleń

W ramach projektu zaplanowano cztery tematy szkoleń:

 • Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego dla asystentów sędziów
 • Prawo gospodarcze dla sędziów i asesorów orzekających w sprawach karnych
 • Prawo rejestrowe i rejestr zastawów. Praktyczne stosowanie i problemy orzecznicze dla referendarzy
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne dla sędziów i asesorów orzekających w wydziałach cywilnych i gospodarczych

 

Grupa docelowa

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci przedstawiciele kadr sądownictwa powszechnego, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym z terenu apelacji krakowskiej i katowickiej, tzn.:

 • Sędziowie i asystenci sędziów sądów powszechnych,
 • Asesorzy sądowi,
 • Referendarze sądowi z sądów rejonowych i okręgowych.

 

Planowane efekty

Uczestnicy projektu:

 • skorzystają z wysokospecjalistycznych szkoleń,
 • zaktualizują bądź zwiększą wiedzę w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego,
 • otrzymają dedykowane programy szkoleniowe „szyte na miarę”.

 

Zapewniamy

W ramach każdego szkolenia zapewniamy dla uczestników:

 • wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • komplet materiałów szkoleniowych z tematyki objętej szkoleniem wraz z notesem, teczką, długopisem,
 • wyżywienie,
 • nocleg.