Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego dla asystentów sędziów

Temat szkolenia: Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego dla asystentów sędziów.

W załączeniu przedstawiamy program bezpłatnego szkolenia wraz z terminami do wyboru. Program oparty jest na wynikach konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami Sądów Okręgowych na terenie apelacji krakowskiej i katowickiej.

Terminy (do wyboru):

TERMIN SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE
  KWIECIEŃ 2019  
03-04.04.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KRAKÓW
15-16.04.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KATOWICE
  MAJ 2019  
06-07.05.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KRAKÓW
20-21.05.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KIELCE
  CZERWIEC 2019  
03-04.06.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KRAKÓW
17-18.06.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KATOWICE
  LIPIEC 2019  
01-02.07.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KRAKÓW
15-16.07.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KATOWICE
  SIERPIEŃ 2019  
01-02.08.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KRAKÓW
01-02.08.2019 PRAWO CYWILNE Z ELEMENTAMI PRAWA GOSPODARCZEGO DLA ASYSTENTÓW SĘDZIÓW KATOWICE
Fundusze Europejskie

Numer projektu: POWR.02.17.00-00-0037/17
Termin realizacji projektu: 30.11.2017-28.02.2019
Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości