Prawo gospodarcze

Temat szkolenia: Prawo gospodarcze dla sędziów i asesorów orzekających w sprawach karnych.

W załączeniu przedstawiamy program bezpłatnego szkolenia wraz z terminami do wyboru. Program oparty jest na wynikach konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami Sądów Okręgowych na terenie apelacji krakowskiej i katowickiej.

Terminy (do wyboru):

TERMIN SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE
  MARZEC 2019  
28-29.03.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KATOWICE
  KWIECIEŃ 2019  
08-09.04.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KRAKÓW
29-30.04.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KATOWICE
  MAJ 2019  
16-17.05.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KRAKÓW
30-31.05.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH CZĘSTOCHOWA
  CZERWIEC 2019  
13-14.06.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH NOWY SĄCZ
27-28.06.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KATOWICE
  LIPIEC 2019  
11-12.07.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KRAKÓW
30-31.07.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KATOWICE
  SIERPIEŃ 2019  
12-13.08.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KRAKÓW
13-14.08.2019 PRAWO GOSPODARCZE DLA SĘDZIÓW I ASESORÓW ORZEKAJĄCYCH W SPRAWACH KARNYCH KATOWICE

Numer projektu: POWR.02.17.00-00-0037/17
Termin realizacji projektu: 30.11.2017-28.02.2019
Priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie: 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości